העגלה שלך

Is my vagina too small for a menstrual cup?

נכתב על ידיי I Love My Honeypot ב
גביעונית או גביעוניות שיכולות לנתאים לכל פות, אם יש לכן בעיה למצוא את הגביעונית הנכונה אנחנו כאן כדי לספק עזרהץ בתמונה רואים אישה יושבת על ספה מחזיקה כוס מחזור לווסת החודשית שלך

Is my honeypot too small to use a menstrual cup?

Each marvellous female body is unique and comes in all sorts of shapes and sizes, so why should it be any different for our lady gardens? Sometimes our and  collective perspective regarding what is normal varies (so legit and understandable), what you consider normal may be very different from what your neighbour, boss or teacher considers normal. That's completely fine, a woman can have different sizes of feet, hands, breasts, opinions, nose, thoughts and honeypots. 

The female vagina is an exquisite flexible muscular canal that is never too small to accommodate a tampon, phallus, Gyno, finger, sex toys, menstrual cups or whatever your current needs and desires are. Nearly everything goe's ( depending on you yeah).

When a woman states that she is in possession of a narrow vagina, they’re usually referring to their vaginal opening (labia area) and not to the vaginal canal itself. In general, a woman’s Vagina is known as a sex organ as well as part of the birth canal, the average Vagina is slightly curved with a depth of 6-12cm (when unaroused). In general, when a vagina is aroused, it/ she can reach the depth of up to 24cm, but again each muff and her own capacity, it really differs.

So to answer the question at hand is no, your Vagina is not too small/ tight for a cup, but again, everybody is different, there's no such thing as a too big or too small Vaginal canal, regardless of your situation, there is nothing you can do to grow your hymen back once “losing” it.

There are a few situations that we would recommend you to reconsider before using a cup such as if you have experienced any Vaginal surgical procedure or diseases during the past 6 months. If you have experienced one of the conditions stated above, we strongly urge you to consult with your physician before taking a decision regarding the matter.

 

Try out our Quiz

מאמרים ישנים מאמרים חדשים


0 תגובות

אם בא לך תשאירי תגובה

אנחנו מיד נאשר את התגובה שלך