העגלה שלך

Vajayjay myths

נכתב על ידיי I Love My Honeypot ב
Vajayjay myths

Vajayjay myths

Do Kegels improve sexual satisfaction?
From our personal experience, we can say a definite yes. If we break it down to the anatomy physiological level, when you strengthen any sort of muscle in your body, you make it shorter, stronger and tighter.

Same goes for your pelvic muscles. From our personal experience, in the long run, this is good for avoiding Hemorrhoids, uterine prolapse because strengthening your pelvic floor muscles supports your uterus, bladder, small intestine and the rectum. In the process, you get the opportunity to strengthen your glutes and give it a plumpy juicy shape.

 

If there are any other topics that you would be interested to hear about from us, feel free to contact us:)

מאמרים ישנים מאמרים חדשים


0 תגובות

אם בא לך תשאירי תגובה

אנחנו מיד נאשר את התגובה שלך