My Shopping Cart

העמותות שלנו

האיזון המושלם בין לאהוב את עצמך, להציל את כדור הארץ ,את הכיס שלך ותמיכה בסחר הוגן על ידי התקדמות למוצרי היגיינה נשית הטובים ביותר גם לאיכות הסביבה וגם לחלקים הפרטיים שלנו. נ.ב. אחוז מהרכישות שלך הולכות לעמותות אשר עובדות על פתרון לסרטן צוואר הרחם