סטים לווסת

משלוח של תחתוני מחזור וגבי עוינות עם מצנח
כל אישה שונה מהשנייה ואותו דבר רלוונטי לזמן הווסת. אחת תעדיף לאסוף את הדם מבפנים עם קאפ או דיסק ואולי את מאלה שמעדיפות לשחרר הכל לתוך התחתונים, בשני המקרים אנחנו תמיד פה עבורך. 
יש שאלה שחוזרת על עצמה בנוגע לכמה מוצרים את צריכה לזמנים הרגישים, פה סיכמנו לך את כל האפשרויות הקיימות לכל סוגי הזרמים (כי בואי, את לא צריכה 10 תחתוני מחזור- זה קצת מאבד מהפאונטה) 

menstrual cup on pink background with a vase of flowers. הגביעוניות ותחתוני מחזור הכי טובות

זרימה חלשה מאוד

אורך וזרימה של הווסת
עד 4 ימים עם 2 ימים של זרימה כבדה
בהשוואה לחד פעמי
את צריכה 2 טמפונים בימים הכבדים ובקושי טמפון ופד בימים החלשים
גביעונית אחת תספיק
או
שני תחתונים יהיה מושלם
ופד אחד יותר ממספיק

 

תחתוני מחזור 

זרימה קלה

אורך וזרימה של הווסת
עד 4 ימים עם 2 ימים של זרימה כבדה
בהשוואה לחד פעמי
את צריכה 2 טמפונים גדולים/בינונים לימים
הכבדים ו2 טמפונים או פדים בימים החלשים
 גביעונית אחת או דיסק תספיק
או
2-3 תחתונים יהיה מושלם
ופד אחד יותר ממספיק

 

זרימה בין קלה לבינונית

אורך וזרימה של הווסת
עד 5 ימים עם 2-3 ימים של זרימה כבדה
בהשוואה לחד פעמי
את צריכה 3 טמפונים גדולים/בינונים לימים הכבדים ו2 טמפונים
קטנים או פדים בימים החלשים
שגביעונית אחת או דיסק
או
שלושה תחתונים יהיה מדוייק
ופד 1 יותר ממספיק

זרימה בינונית

אורך וזרימה של הווסת
עד 6 ימים עם 2-3 ימים של זרימה כבדה
בהשוואה לחד פעמי
את צריכה 3 טמפונים גדולים/בינונים לימים הכבדים ו3-4 טמפונים
קטנים או פדים בימים החלשים
 גביעונית אחת או דיסק
 או
3-4 תחתונים יהיה מדוייק
ופד 1 יותר ממספיק

זרימה בינונית +

אורך וזרימה של הווסת

עד 6-7 ימים עם 4-3 ימים של זרימה כבדה
בהשוואה לחד פעמי
את צריכה 3-4 טמפונים גדולים/בינונים לימים הכבדים ו2-3 טמפונים
קטנים או פדים בימים החלשים
שגביעונית אחת או דיסק
או
3-4 תחתונים יהיה מדוייק
ופד 1 או מחזרוטיני

 

זרימה כבדה

אורך וזרימה של הווסת
7 ימים עם 4-5 ימים של זרימה כבדה

בהשוואה לחד פעמי
את צריכה 3-4 טמפונים גדולים/אולטרא לימים הכבדים ו2-3 טמפונים
קטנים או פדים בימים החלשים
שגביעונית אחת או דיסק
או
4-5 תחתונים יהיה מדוייק
ופד 1 או מחזרוטיני