שינוי קיימותי

תמונה של בנות בתחתוני מחזור בים

כחלק מאתגרי המאה ה-21 בפניהם עומדת החברה האנושית, הבעיה של חוסר מודעות מהווה מכשול בדרך לפתרון הבעיות הסביבתיות. אנו, כחברה אנושית חווינו התפתחות אקספוננציאלית הן בהתפתחות הטכנולוגית התעשייתית, והן בהתפתחות המחשבתית - תפיסתית של החיים.

כיום אנו נמצאים בנקודת מפנה כאשר נחוץ שינוי חד בתפיסה של אנשים כלפי אורח החיים וההרגלים שאותם אנו תופסים כמובן מאליו.

קיים צורך ביצירת קו מחשבה חדש עבור החברה והעלאת מודעות להרגלים שפוגעים בסביבה ומאיימים על עתיד כדור הארץ. שינוי זה אינו בהכרח פשוט והוא דורש מאיתנו לשנות את ההרגלים הקיימים שהם לפעמים נתפסים אצלנו כחלק בלתי נפרד מחיינו, שינוי ההרגלים ושמירה על הסביבה דורשים מהחברה ויתור ושינוי במגוון תחומי החיים  וזה עלול לעורר אצל חלק מהאוכלוסיה אנטגוניזם לעניין.

 אנו רוצים  ליצור מודעות היכן שהמודעות אינה קיימת, לחשוף את החברה לבעיות הסביבתיות הקיימות והיכן הם יכולים להשפיע למען עתיד טוב יותר. קיים צורך בשינוי התפיסה אצל אנשים, צריך לשנות את תפיסתם החברתית- סביבתית. במקביל ובשונה מכלל החברות שמתעסקות בתחום, אנו נציג חלופות להרגלים של החברה לא רק כדי להסביר מה לא, אלא גם מה כן, בשונה לתוכן המדיה הקיים כיום.

אנו רואים ב״ניו- מדיה״ דרך מרכזית בה החברה צורכת מידע,שכן היא  הדרך היעילה ביותר להגיע לקהל יעד נרחב.  האופי החדשני של ה"דקיימות" יציג את התוכן בצורה נגישה, נעימה ואמפטית יותר לצופה, זאת בשונה מצורות החינוך המסורתיות שהן בעלות אופי נוקשה יותר שיכולות ליצור הרתעה. בהקשר המחסור בידע או הבנה של האימפקט של האדם על הסביבה, אנו רוצים ליצור קשר הבנתי בין המעשים - להשלכות סביבתיות בצורה ברורה ולוגית.

אנו רוצים ליצור תוכן שאכן יגע לליבם, אבל מספיק בכדי לגעת בקהל שלא מודע לבעיות הקיימות, אנו רואים את תפקיד החינוך כחלק בלתי נפרד לפתרון הבעיות שאנו ניצבים מולם. אחת המטרות המרכזיות הינה  להגיע לנקודות רגישות שיגרמו לצופה להזדהות עם הבעיה ובכך לרצות ליצור שינוי.  מטרתנו להעביר את המידע  והפתרונות  בצורה ברורה ומסקרנת.

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published