איך אדע מה גובה צוואר הרחם שלי?

איך אדע מה גובה צוואר הרחם שלי?כדי למצוא גביעונית ציור תמונה של יד מדידה של גובה צוואר הרחם

איך אדע מה גובה צוואר הרחם שלי