איך אדע מה גובה צוואר הרחם שלי?

איך אדע מה גובה צוואר הרחם שלי?כדי למצוא גביעונית ציור תמונה של יד מדידה של גובה צוואר הרחם