הצהרות פורמליות

חנות מחזור לגביעוניות ובגדי ים לווסת טבעונית, ללא אכזרות לבעלי חיים, סחר הוגן-הצהרה רשמית