במקום להשתמש ב1629 טמפונים ופדים

גביעונית לעומת טמפונים ופדים